<div align="center"> <h1>Stowarzyszenie Młodzieży Młody Świat</h1> <h3></h3> <p>młodziez, Młodzież, stowarzyszenie, gdów, gdow, Gdów, Gdow,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.fotoprint.internetdsl.pl/ms/index.html" rel="nofollow">http://www.fotoprint.internetdsl.pl/ms/index.html</a></p> </div>